เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Physical: แรง มวล กฎของนิวตัน

90

1702

0

ข้อมูล

aalaeye

aalaeye

มัธยมปลาย All

Physical: แรง มวล กฎการเคลื่อนที่🚙
• มวล
• นำ้หนัก
• กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
• แรงเสียดทาน
• ชั่งนำ้หนักในลิฟต์
• กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
#ผิดพลาดยังไงขออภัยนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News