เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

⊙_⊙

5

92

0

ข้อมูล

ParimaPuean

ParimaPuean

มัธยมต้น All

|\ /|
|\ | | | | /|
| \ | | | | / |
| \ ' \/ ` / |
_--__ | V || V | __--_
\ ~~ ,-~-. ,-~-. ~~ /
`_ / \ / \ _'
\ | # || # | /
/ \ / \ / \
,~ `-_-' `-_-' ~.
/ __ __ \
~--~~ | /|\ /|\ | ~~--~
| / ||\/|| \ |
| / || || \ |
|/ || || \|
/ | | \
_-~ | | ~-_
`----' `----'

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้