มหาวิทยาลัย
ParimaPuean

ParimaPuean

/\_____/\
/ o o \
( == ^ == )
) (
( )
( ( ) ( ) )
(__(__)___(__)__)
_
/ \ _-'
_/| \-''- _ /
__-' { | \
/ \
/ "o. |o }
| \ ;
',
\_ __\
''-_ \.//
/ '-____'
/
_'
_-'
| \ --- / |
| o_o |
\ _ ^ _ /

โน้ต

จำนวนโน๊ต
1
จำนวนไลค์
5

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

⊙_⊙ ปก
  • มัธยมต้น
  • แผนการเรียน

⊙_⊙

ParimaPuean
5
0