เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สมบัติวงกลม ม.3

84

1288

2

ข้อมูล

♠️♥️♣️♦️

♠️♥️♣️♦️

สรุปสมบัติวงกลม+ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ เขียนผิด,เขียนไม่สวย,อ่านไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยนะคะ🙏🏻😊

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

รอติดตามอยู่น้า

แชร์โน้ตนี้