เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปอะไรต่างๆ ฉบับย่อมากๆ

40

1625

0

ข้อมูล

…

-เงินฝืด เงินเฟอ
-ผังตัวละครขุนช้างขุนแผน
-รัฐ (มีถึงแค่รูปแบบรัฐ)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News