เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.2

161

1694

1

ข้อมูล

𝘱𝘳𝘸𝘹

𝘱𝘳𝘸𝘹

ส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหานะคะ💓
ส่วนใหญ่ครูมักจะออกโจทย์ ไฟนอลนี้สู้ๆนะคะทุกคน

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้