เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

light & vision m.2🌻

155

1164

1

ข้อมูล

𝘱𝘳𝘸𝘹

𝘱𝘳𝘸𝘹

🌞 ; ความหมายของแสง
🌞 ; การหักเห / สะท้อนแสง
🌞 ; กระจกเว้า / นูน
🌞 ; เลนส์นูน / เว้า
🌞 ; หลักการคำนวณ
🌞 ; อื่นๆ🌆

ความคิดเห็น

PrimPrim

มีประโยชน์มากๆเลย

แชร์โน้ตนี้