เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

light & vision m.2🌻

129

925

1

ข้อมูล

♥𝙥𝙧𝙦𝙭

♥𝙥𝙧𝙦𝙭

🌞 ; ความหมายของแสง
🌞 ; การหักเห / สะท้อนแสง
🌞 ; กระจกเว้า / นูน
🌞 ; เลนส์นูน / เว้า
🌞 ; หลักการคำนวณ
🌞 ; อื่นๆ🌆

ความคิดเห็น

bambam

มีประโยชน์มากๆเลย

แชร์โน้ตนี้