เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทย์ ม.2

23

704

0

ข้อมูล

damoon

damoon

🌕ตารางธาตุ
🌕สัญลักษณ์นิวเคลียร์
🌕การแยกสาร
🌕ธาตุ
🌕แบบจำลองอะตอม
🌕ธาตุกัมมันตรังสี

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้