เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[GAT/PAT]การเคลื่อนที่เเนวตรง

63

1310

0

ข้อมูล

AG💕

AG💕

อัตราเร็ว
ความเร็ว
ความเร่ง
เคลื่อนที่ในเเนวดิ่ง
เครื่องเคาะสัญญาณ
ความเร็วสัมพัทธ์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News