เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Present Perfect tense☁🌙

36

592

0

ข้อมูล

Blinknote🌙

Blinknote🌙

สรุปเนื้อหา🌊
- Present perfect tense🌔
- การใช้ been/gone🌜
- การใช้ some/any🌚

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้