มัธยมต้น
Blinknote🌙

Blinknote🌙

วิ้งๆๆๆ

โน้ต

จำนวนโน๊ต
5
จำนวนไลค์
225

Q&A

จำนวนคำตอบ
1
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

📐พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.3📏 ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

📐พื้นที่ผิวและป...

Blinknote🌙
36
0
วิทย์ ม.2 ☄แสง💫 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

วิทย์ ม.2 ☄แสง💫

Blinknote🌙
23
2
Present Perfect tense☁🌙 ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

Present Perfect...

Blinknote🌙
42
0
วิทย์ ม.2 เทอม2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

วิทย์ ม.2 เทอม2

Blinknote🌙
103
4
ความเท่ากันทุกประการ ปก
  • มัธยมต้น
  • คณิตศาสตร์

ความเท่ากันทุกป...

Blinknote🌙
21
0