เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทย์-การเคลื่อนที่

26

377

0

ข้อมูล

KxpX

KxpX

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
ระยะทาง
การกระจัด
ความเร็ว
ความเร่ง

IG : study.mechanic

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้