เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาตร์ ม.1(ก่อนมิดเทอม)

25

288

2

ข้อมูล

N'Nicky

N'Nicky

หากผิดพลาดขออภัยด้วยนะค้า💓💓

ความคิดเห็น

เเพนด้าน้อย

เข้าใจง่ายดี

แชร์โน้ตนี้