เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กลางภาคม.3 : กลไกราคา

71

1411

2

ข้อมูล

Ployxaii.study

Ployxaii.study

สังคมม.3 : กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
-ตลาดต่างๆ
-กลไกราคา

คำย่อ :
กบก. = กระบวนการ
บรภ. = บริโภค
ก. = การ
P = price ราคา
D = demand อุปสงค์
S = supply อุปทาน
การปป. = การเปลี่ยนแปลง​

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

การปป.คืออะไรคะ5555

Ployxaii.study
Author

คือการเปลี่ยนแปลงค่ะ ขอโทษที่ไม่ได้บอกน้าา 5555​

แชร์โน้ตนี้