เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ธนบุรี ม.2

30

254

0

ข้อมูล

inging_

inging_

For midterm😎
-พัฒนาการสมัยธนบุรี
-การปราบชุมนุม
-การปกครอง เศรษฐกิจ
-ความสัมพันธ์

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้