เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

จำนวนจริง

31

968

0

ข้อมูล

BBlue_sky_23

BBlue_sky_23

จำนวนจริง
1.จำนวนตรรกยะ
2.รากที่สอง
3รากที่สาม

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้