เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พาราโบลา ม.3

36

581

1

ข้อมูล

pngxstudy

pngxstudy

อาจจะสรุปไม่ละเอียดนะคะ🙏🏼

ความคิดเห็น

August ag.

มีประโยชน์มากๆเลย

แชร์โน้ตนี้