เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Present Perfect

10

178

1

ข้อมูล

kaykai

kaykai

หลักการใช้Present Perfect
เเละ since.for.ever.never.yet.just.already

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้