เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เซลล์ [detailed]

43

605

0

ข้อมูล

pizzarolls

pizzarolls

เนื้อหา
🔥ประเภทของเซลล์
🔥ส่วนประกอบของเซลล์ organelleสำคัญ
🔥ตารางเปรียบเทียบความแตกต่าง
🔥คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต
🔥เหมาะสำหรับใช้สอบเข้าและสอบตั่งต่าง✨

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้