เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ ม.3

12

268

0

ข้อมูล

tanyap

tanyap

หวังว่าจะชอบกันนะคะ💓💖🙇‍♀️🙋‍♀️
ถ้าอ่านไม่ค่อยออกหรือย่อเกินไป ก็ต้องขอโทษด้วยค่าา🙇‍♀️😔

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้