เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

If cause (Eng m.3)

2

127

0

ข้อมูล

custhenewkids

custhenewkids

🍑❤

If cause = ประโยคเงื่อนไข มีเหตุและผลเสมอ
ข้อสังเกตง่ายๆคือมี If แต่ถ้าข้อไหนไม่มี If
ให้ดูที่ประโยคว่าตรงตามรูปแบบมั้ย ถ้าตรง มั่นใจได้เลยว่าข้อนี้คือ If cause หรือ Conditional sentence 🐤❤

เป้าหมายของเรา ยิ่งขยันยิ่งสำเร็จ✌💘

3.90 ไม่ไกลเกินเอื้อมนะพุทธชาติ✌

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้