เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] เศรษฐกิจ+การค้า ม.3

77

1029

0

ข้อมูล

pizzarolls

pizzarolls

มีอะไรบ้าง👀
🐰การรวมกลุ่มระหว่างประเทศระดับต่างๆ
🐰องค์กรระหว่างประเทศ
🐰การค้าระหว่างประเทศ (สาเหตุ ข้อดีข้อเสีย รูปแบบ)
🐰การส่งออก-นำเข้าของไทย
🐰ดุลการค้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้