เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] สิ่งแวดล้อม ม.3

20

453

0

ข้อมูล

peachgirldream

peachgirldream

สรุปปลายถภาคสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ ม.3
ig: peachgirldrem
ใครจะสอบเหมือนกันสู้ๆนะ วันนี้เอาสรุปที่ทำมาแบ่งปัน ตรงไหนอ่านไม่ออกหรือไม่เข้าใจก็บอกนะจะได้อธิบายให้
ตัวย่อ
ค.=ความ
ปชก.=ประชากร
สวล.=สิ่งแวดล้อม

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News