เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฟิสิกส์อะตอม/นิวเคลียร์

61

1954

0

ข้อมูล

katy

katy

for ปลายภาคม.6

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้