katty_khunatip

katty_khunatip

โน้ต

จำนวนโน๊ต
9
จำนวนไลค์
450

Q&A

จำนวนคำตอบ
3
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

ฟิสิกส์อะตอม/นิวเคลียร์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

ฟิสิกส์อะตอม/นิ...

katty_khunatip
55
0
เคมีอินทรีย์ ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

เคมีอินทรีย์

katty_khunatip
69
3
ของไหล+ความร้อน ม.6 ปก
  • มัธยมปลาย
  • ฟิสิกส์

ของไหล+ความร้อน...

katty_khunatip
39
0
กรด-เบส ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

กรด-เบส

katty_khunatip
24
0
สมดุลเคมี+กรดเบส ปก
  • มัธยมปลาย
  • เคมี

สมดุลเคมี+กรดเบส

katty_khunatip
120
0