เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค]🔥ธาตุ💦 ☁ม.๒⛅

55

358

1

ข้อมูล

♥𝙥𝙧𝙦𝙭

♥𝙥𝙧𝙦𝙭

🌝elements
💫atomic structure
💫nuclear symbol
💫Periodic table
💫properties of elements
💫radioactive element
💫Nuclear equation
สารประกอบมีอีกโน้ตนึงน้า

ความคิดเห็น

plk.study

จดน่ารักมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ จะเอาไปอ่านสอบบ^^

แชร์โน้ตนี้