เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค]สรุปพันธะไอออนิก

252

2212

0

ข้อมูล

CHA EM

CHA EM

Ionic bond

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News