เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เคมี/การจำแนกสาร ม.1

38

420

2

ข้อมูล

Sugar_study🍇

Sugar_study🍇

จดเละไปบ้าง

ความคิดเห็น

Space_study🍎
Space_study🍎

เข้าใจดีมากเลยค่ะ

Space_study🍎
Space_study🍎

รูปสวยดีค่ะ

News