เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปวิชาภาษาไทย ม.1

32

665

0

ข้อมูล

💧🌞🌈

💧🌞🌈

สรุปวิชาภาษาไทย ม.1 ปลายภาคเทอม1
-เรื่องคำซ้อน คำซ้ำ คำประสม
-ชนิดของคำในภาษาไทย
-โวหารในวรรณคดี
-การเขียนจดหมาย

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้