เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปวิชาภาษาไทย ม.1

39

789

0

ข้อมูล

🥑

🥑

สรุปวิชาภาษาไทย ม.1 ปลายภาคเทอม1
-เรื่องคำซ้อน คำซ้ำ คำประสม
-ชนิดของคำในภาษาไทย
-โวหารในวรรณคดี
-การเขียนจดหมาย

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้