เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

แอฟริกา+ปัจจัยด้านอากาศ💛

24

450

0

ข้อมูล

pxqstudy

pxqstudy

เนื้อหาเกี่ยวกับแอฟริกา,ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่ออากาศ,ลักษณะของทวีปแอฟริกา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้