เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

💗ระบบหมุนเวียนเลือด💉

10

283

1

ข้อมูล

𝘱𝘳𝘸𝘹

𝘱𝘳𝘸𝘹

การหมุนเวียนของเลือดค่อนข้างซับซ้อนเลย😓
ขยันอ่านและทำความเข้าใจโดยการจำการไหลเวียนเลือดให้ดีๆนะคะ♥!

ความคิดเห็น

Noey ne

สุดยอดไปเลยพี่แพรวว

แชร์โน้ตนี้