เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สงครามโลก 1 , 2 ,สงครามเย็น

138

1600

0

ข้อมูล

▪•~♡NuNana♡~•▪

▪•~♡NuNana♡~•▪

เนื้อหาเกี่ยวกับสงครามโลก 1, 2, สงครามเย็น😀💙
•ชนวนของสงคราม
•เหตุการ์ณคร่าวๆ
•สาเหตุ
•ลักษณะการรบ
•สถานการ์ณสงคราม
•ผลกระทบ
•องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น