เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุป 4 Tense สองหน้าจบ!🍑

19

313

0

ข้อมูล

Ellaa.ongg 🐱

Ellaa.ongg 🐱

-Present sim.
-Present con.
-Past sim.
-Past con.
💛พร้อมอธิบาย หลักการใช้แบบสั้นๆ
💜ข้อสังเกตเพิ่มเติม

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้