เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

แรงและการเคลื่อนที่ วิทย์ฯม.3

67

1159

2

ข้อมูล

nafffff

nafffff

ถ้าผิดตรงก็ขอโทษน้าาาาา

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

เขียนว่าอะไรคะ (จุดหมุน=?)

nafffff
Author

จุดหมุน หรือจุดฟัลครัมค่ะ

แชร์โน้ตนี้