เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาจีน ม.1

10

438

6

ข้อมูล

NATTA

NATTA

Pin yin นะคะ

ความคิดเห็น

NATTA
Author

ไอตรง Ü อ่ะ ออกเสียงประมาณว่า อยู ปากจู๋ นะคะ

ผู้เยี่ยมชม

ค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

curry orange

ผู้เยี่ยมชม

curry orange

แชร์โน้ตนี้