เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ พันธุกรรม ][ ม.3 ][ PART 1]

62

659

0

ข้อมูล

นั่งตกปลาอยู่ริมทะเล

นั่งตกปลาอยู่ริมทะเล

**การถ่ายทอดพันธุกรรมสองลักษณะ จะเป็นแบบตาราง สามารถหาดูได้ในเน็ต ในที่นี้เราไม่ได้เขียนมาน้าา**

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้