เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ข้อสอบ]cell

4

114

0

ข้อมูล

_pimploy_

_pimploy_

เรื่องเซลล์เรื่องนี้เพื่อนๆส่วนใหญ่น่าจะออกสอบกันเยอะ เลยสรุปมาสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้