_pimploy_

_pimploy_

hi everybody
ig:p_im_ploy_

โน้ต

จำนวนโน๊ต
14
จำนวนไลค์
145

Q&A

จำนวนคำตอบ
0
จำนวนคำตอบที่ดีที่สุด
0

สมุดโน้ตสาธารณะs

past simple และการเติมed ปก
  • มัธยมต้น
  • ภาษาอังกฤษ

past simple และ...

_pimploy_
14
2
วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน😛😍 ปก
  • มัธยมต้น
  • สังคมศึกษา

วัฒนธรรมในการอย...

_pimploy_
1
0
ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะ ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

ความร้อนกับการเ...

_pimploy_
4
0
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศพืชดอก ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

การสืบพันธุ์แบบ...

_pimploy_
5
0
การแพร่ออสโมซิส ep2 ปก
  • มัธยมต้น
  • วิทยาศาสตร์

การแพร่ออสโมซิส...

_pimploy_
4
0