เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิธีคิดค่าเฉลี่ย-สะสมคะแนน

12

282

3

ข้อมูล

Popeyez

Popeyez

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

75-79 เกรด 3.50 ค้ะ

Popeyez
Author

ขอบคุณจ้า

ปอ💛

0-49=0
50-54=1
55-59=1.5
59-64=2
65-69=2.5
70-74=3
75-79=3.5
80-100=4

แชร์โน้ตนี้