เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พยัญชนะ และ สระ พินอินจีน

13

192

0

ข้อมูล

Natcha

Natcha

เริ่มต้น การออกเสียง พยัญชนะ สระ พินอินจีน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้