เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ไครมีวิธีการเรียนเก่งบ้าง

3

197

4

ข้อมูล

ณัฏฐชา พิเศษกุญชร

ณัฏฐชา พิเศษกุญชร

ไครมีบ้าง

ความคิดเห็น

ณัฏฐชา พิเศษกุญชร
Author

ช่วยคอมเม้นท์หน่อยค่ะ😃😃😃😃😃😃😃

study_kvan♡

ที่สำคัญคือต้องมีความพยายามน้า

study_kvan♡

นี่จ้า

study_kvan♡

นี่ด้วยน้า

แชร์โน้ตนี้