เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Basic English

13

558

0

ข้อมูล

realsiristudy

realsiristudy

Basic vocab you should know🙂&
Grammar -Present continuous(พร้อมตยประโยค)
-Present simple(พร้อมตัวอย่างประโยค)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้