เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำบอกปริมาณในภาษาอังกฤษ

17

347

0

ข้อมูล

Nakane Hideko

Nakane Hideko

คำบอกปริมาณ เช่น Many,Much,Some,Any,Few,Little และ Lots of

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้