เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2 final💘

638

12734

1

ข้อมูล

Fah☁️

Fah☁️

-กฎของโอห์ม
-แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความค่างศักย์
-การต่อตัวต้านทาน
-เครื่องวัดทางไฟฟ้า
-กำลังไฟฟ้ากับพลังงานไฟฟ้า
-ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
-ฟลั๊กแม่เหล็ก
-กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
-แรงระหว่างลวดตัวนำ 2 เส้นที่มีกระแสผ่าน

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

มีประโยชน์มากๆเลย

News