เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฟิสิกส์ ไฟฟ้า ม.5 เทอม 2

603

14613

2

ข้อมูล

Fah☁️

Fah☁️

สรุปฟิสิกส์
ไฟฟ้า ม.5 เทอม2

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยค่าข้อ 3 ค่า

พงศธร
พงศธร

ข้อ2 ตรงที่ขีดเส้นใต้ว่า " ประจุตรงข้าม...ใกล้ " ตรงที่ผมทำจุดไว้คือ พี่เขียนว่าอะไรหรอครับ

News