เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ชนิดของคำ

9

197

0

ข้อมูล

พรสวรรค์ พรหมเมือง

พรสวรรค์ พรหมเมือง

ถ้าไม่ชัดต้องขอโทษด้วยน้าา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้