เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ปริมาณทางฟิสิกส์ <ม.ต้น>

7

117

0

ข้อมูล

BÆŔY

BÆŔY

เขียนสรุปสูตรย่อๆค่าา~ ♡
ถ้าอยากได้เนื้อหาเพิ่มเติมที่กว้างขึ้นให้ลองหาในกูเกิ้ลเอาน๊าา// จำสูตรเเละเน้นทำโจทย์✌
ผิดตรงไหนขออภัยด้วยนาา

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้