เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Feeling Vocabulary

76

864

0

ข้อมูล

Bonita

Bonita

แผ่นคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนและคล้ายๆกัน(Category Vocabulary)ในหมวดอารมณ์ความรู้สึกโกรธ, มีความสุข, เสียใจ และหวาดกลัว คือ angry, happy, sad และ scared. // I hope this might be useful for you all!💖

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News