เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Non-finite verb (กริยาไม่แท้)

33

515

0

ข้อมูล

Bbestrk

Bbestrk

Non-finite verb
1.infinitive
2.gerund
3.participle

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้