เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทย์หลัก ม.1

37

881

1

ข้อมูล

srinam.mynote😊

srinam.mynote😊

ในนี้ก็มีเรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความร้อน สารรอบตัว (อนุภาค การแบ่งประเภท สถานะ) ความรู้เสริมต่างๆ ไปเปิดดูกันเลย!

ความคิดเห็น

Nalin_f💚

สุดยอดไปเลยค่ะ😊

แชร์โน้ตนี้