เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทย์หลัก ม.1

33

774

0

ข้อมูล

srinam.mynote😊

srinam.mynote😊

ในนี้ก็มีเรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความร้อน สารรอบตัว (อนุภาค การแบ่งประเภท สถานะ) ความรู้เสริมต่างๆ ไปเปิดดูกันเลย!

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้